การวางระบบบัญชี

การวางระบบบัญชี
หมายเลขประกาศ 649130
หมวดหมู่ การศึกษา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเภท อื่นๆ
ชื่อผู้ประกาศ สถาบันดีเอ็นเอส
เบอร์โทรติดต่อ 023202291

รายละเอียด

การวางระบบบัญชี (ภาคปฏิบัติ)
Setting up Accounting Systems (workshop)
นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้ บัญชี 15 ชม. อื่น ๆ 3 รวม 18 ชม.
    เปิดบริษัทฯ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ไม่รู้จะวางระบบบริษัท อย่างไร สอนกลุ่มย่อย สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ไม่มีความรู้ด้านบัญชีและภาษี ไม่รู้จะเริ่มต้น กับบริษัทฯ ตนเองอย่างไร
   เมื่อนักบัญชีถูกสัมภาษณ์งาน "ท่านสามารถวางระบบบัญชีได้หรือไม่??" ท่านจะตอบอย่างไร ?? สำหรับนักบัญชีที่ต้องการรู้ลึกในภาคปฏิบัติการวางระบบบัญชีแบบครบวงจร
   เรียน 3 วัน เวลา 09.00 - 16.30 น.
      ราคาปกติ 8,560 บาท  (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 560 บาท)
ราคานี้รวม เอกสารการสอน เครื่องเขียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่มแล้ว  
 
หัวข้ออบรม
วันที่ 1
-  ปัญหาของการไม่มีระบบบัญชีที่ดี
- ความสำคัญของบัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจ
- ผังองค์กร และหน้าที่ความรับผิดชอบ ในธุรกิจของท่าน
- การกำหนดรหัสผังบัญชี ที่สอดคล้องกับกิจการ
- ความเข้าใจเบื้องต้น ในการบันทึกบัญชี
- ทางเดินเอกสาร และFlow การทำงานในองค์กรที่รัดกุม (เริ่มต้นเขียน Flow จากที่ทำงานของตนเอง)
- ระบบใบสำคัญรับ จ่าย และการจัดทำ
- การจัดทำเบียนควบคุมเช็ค รับ จ่าย เงินสด
- เอกสารแบบฟอร์ม ในระบบจัดซื้อ (ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ )
- การตั้งหนี้ในระบบ และจัดเรียงเอกสาร
-  การรับวางบิล และการทำเช็คจ่าย (ทะเบียนคุมเช็ค) และทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 2
- การเสนอราคาขาย การออกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้
- การตั้งลูกหนี้ และการทำรายงานอายุลูกหนี้
- การวางบิล การรับชำระเงิน (ทำใบสำคัญรับ) ทะเบียนคุมการรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน
- การทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ และหลักการคำนวณค่าเสื่อมราคา ใบตัดจำหน่ายสินทรัพย์
- การควบคุมสินค้าคงคลัง ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย การแก้ปัญหาให้ถูกต้องทั้งบัญชีและภาษี
- การจัดทำเอกสาร ใบเบิก ใบคืน รายงานสินค้าและวัตถุดิบ รายงานการตรวจนับ
วันที่ 3
-  ฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใบขออนุมัติเบิก ใบเบิกเงินสดย่อย ใบเบิกเงินทดรองจ่าย
    ใบเบิกค่าพาหนะ เดินทางในประเทศ ต่างประเทศ ทำอย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัย
- การกำหนดนโยบายการเบิกจ่ายเงินของฝ่ายบัญชีและการเงิน
- กรณีไม่มีรถยนต์ของตนเอง จึงใช้รถยนต์ของพนักงานเพื่อทำงานให้องค์กร ทำอย่างไรจึงจะถูกต้องพร้อมตัวอย่างรายงานและแบบฟอร์ม
- การควบคุม และทะเบียนการยื่นภาษีต่าง ๆ ประจำเดือน ภงด. 1 ภงด. 3 ภงด. 53 ภพ. 30 การยื่นเงินสมทบประกันสังคม 
- อะไรคือรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี  ภาษีซื้อต้องห้ามคืออะไร ที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีควรระวัง
- ค่ารับรอง ทางกฎหมายภาษี มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง
- รายงานทางการบริหาร ที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีควรทราบ
 
สนใจเช็คตารางเรียนหรือลงทะเบียน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.dnsmt.com
ติดต่อสำนักงาน 02-320-2291 หรือ 062-465-6949 หรือ Info@dnsmt.com
 
สถานที่เรียน จัดอบรมโดย สถาบัน  บริษัทดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
 ใกล้โรงพยาบาลวิภาราม เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ
2/11 หมู่บ้านยูโรเ_sensor_ยนทาวน์ ซ.พัฒนาการ 51 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กทม
 
 
สถาบัน ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี
DNS MTAC Co.,Ltd
T.02-320-2291   Fax 02-320-2292
Moblie 062-465-6949
Email : support@dnsmt.com
www.DNSMT.com
 
 
 
 คำค้น : ปิดงบการเงิน , บัญชีภาษี


ข้อมูลผู้ประกาศ

ชื่อผู้ประกาศ สถาบันดีเอ็นเอส
อีเมล์ support@dnsmt.com
เบอร์โทรติดต่อ 023202291
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การจัดทำงบการเงินภายในรายเดือนเพื่อการบริหาร (ภาคป...
การปิดงบการเงิน (ภาคปฏิบัติ) ออนไลน์...
การจ่ายเงินปันผลอย่างถูกต้องของบริษัทจำกัด ออนไลน์...
การวางแผนบัญชีและภาษี สำหรับผู้จัดการ ผู้บริหารบัญ...

ข้อมูลประกาศ

หมายเลขประกาศ 649130
หมวดหมู่ การศึกษา
วันที่ลงประกาศ 10/06/2564 11:15
วันที่หมดอายุ 08/09/2564 11:15
จำนวนผู้เข้าชม 14

ดำเนินการ

รหัสลับ
รหัสลับ
ต่ออายุ
รหัสลับ

กรุณาใส่รหัสลับของประกาศ เพื่อลบประกาศ

รหัสลับ
ชื่อคุณ
อีเมล์คุณ
ชื่อเพื่อน
อีเมล์เพื่อน
ไม่เหมาะสมเนื่องจาก
ระบบให้ตรงดังภาพระบุตัวเลข 4 หลัก คุณเป็นมนุษย์หรือเปล่า?