ธุรกิจร้านทอง

ธุรกิจร้านทอง
หมายเลขประกาศ 649128
หมวดหมู่ การศึกษา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเภท อื่นๆ
ชื่อผู้ประกาศ สถาบันดีเอ็นเอส
เบอร์โทรติดต่อ 023202291

รายละเอียด

 ด่วน!!!  
 
การบัญชีและภาษี สำหรับธุรกิจร้านทอง (ภาคปฎิบัติ)
 
 
CPD / CPA บัญชี 6 ชั่วโมง อื่นๆ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง
 
พิเศษ..!!! เมื่อชำระพร้อมกัน 3 หลักสูตร หรือ 3 ท่าน
สามารถขอส่วนลดได้ 5%
เรียน 2 วัน เวลา 09.00 - 16.30 น. 
ราคาพิเศษ 5,885 บาท จากราคาปกติ 6,420 บาท
(ราคานี้รวม เอกสารการสอนเครื่องเขียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม เรียบร้อยแล้ว ) 
เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ หรือนักบัญชี เพื่อให้เข้าใจการทำบัญชีและภาษีธุรกิจร้านทองมากขึ้น 

หัวข้ออบรม
วันที่ 1
- ความเข้าใจ ในธุรกิจร้านทอง
- การโอนกิจการจากบุคคลธรรมเป็นนิติบุคคลของธุรกิจร้านทอง
- ระบบบัญชีโดยรวมของธุรกิจร้านทอง
- การจัดผังบัญชี พร้อมตัวอย่างสำหรับธุรกิจร้านทองในรูปนิติบุคคล
- หน้าที่การจัดทำบัญชีตาม พรบ. 2543 ของธุรกิจร้านทองมีอะไรบ้าง
- วิเคราะห์รายรับ ต้นทุน และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านทอง และการบันทึกบัญชี (มีโจทย์ฝึกปฏิบัติ)
- การบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจร้านทอง ให้ถูกต้องในรอบ 1 ปี(ฝึกปฏิบัติจากโจทย์)
- การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือธุรกิจร้านทอง
- การจัดทำงบการเงิน ธุรกิจร้านทอง (ฝึกปฏิบัติ)
- การอ่านงบการเงินเบื้องต้นธุรกิจร้านทอง
- เฉลยพร้อมวิเคราะห์
 
 วันที่ 2
- ประเด็นการบันทึกบัญชี-ภาษีในกรณีการชำระหนี้แบบหักกลบลบหนี้โดยนำทองเก่าแลกทองใหม่
- ประเด็นการบันทึกบัญชี-ภาษีในกรณีการขายทองรูปพรรณใหม่ของผู้ค้าปลีกโดยผู้ซื้อนำทองเก่ามาแลกเปลี่ยน
- ประเด็นการบันทึกบัญชี-ภาษีในกรณีอื่นที่มีปัญหาสำหรับธุรกิจร้านทอง
- รายจ่ายที่ไม่มีบิลสามารถทำอย่างไรได้บ้าง
- ตัวอย่างใบกำกับภาษีธุรกิจร้านทอง(อย่างเต็มและอย่างย่อ)และการอธิบาย
- ตัวอย่างรายงานภาษีซื้อ-ขาย/รายงานสินค้าและวัตถุดิบ/รายงานทองคำและการอธิบาย
- ประเด็นภาษี เกี่ยวกับธุรกิจร้านทอง
* ภาษีมูลค่าเพิ่มและการเฉลี่ยภาษีซื้อ
* ภาษีเงินได้นิติบุคคล
* ภาษีหัก ณ จ่าย
* ภาษีอากรแสตมป์ และอื่น ๆ
- สรุป
- ถาม-ตอบ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
 คำค้น : บัญชีภาษี , ปิดงบการเงิน


ข้อมูลผู้ประกาศ

ชื่อผู้ประกาศ สถาบันดีเอ็นเอส
อีเมล์ support@dnsmt.com
เบอร์โทรติดต่อ 023202291
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การจัดทำงบการเงินภายในรายเดือนเพื่อการบริหาร (ภาคป...
การปิดงบการเงิน (ภาคปฏิบัติ) ออนไลน์...
การจ่ายเงินปันผลอย่างถูกต้องของบริษัทจำกัด ออนไลน์...
การวางแผนบัญชีและภาษี สำหรับผู้จัดการ ผู้บริหารบัญ...

ข้อมูลประกาศ

หมายเลขประกาศ 649128
หมวดหมู่ การศึกษา
วันที่ลงประกาศ 10/06/2564 11:03
วันที่หมดอายุ 08/09/2564 11:03
จำนวนผู้เข้าชม 92

ดำเนินการ

รหัสลับ
รหัสลับ
ต่ออายุ
รหัสลับ

กรุณาใส่รหัสลับของประกาศ เพื่อลบประกาศ

รหัสลับ
ชื่อคุณ
อีเมล์คุณ
ชื่อเพื่อน
อีเมล์เพื่อน
ไม่เหมาะสมเนื่องจาก
ระบบให้ตรงดังภาพระบุตัวเลข 4 หลัก คุณเป็นมนุษย์หรือเปล่า?