การบัญชีและภาษีเบื้องต้น

การบัญชีและภาษีเบื้องต้น
หมายเลขประกาศ 578186
หมวดหมู่ การศึกษา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเภท ขาย
ชื่อผู้ประกาศ สถาบัน ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี
เบอร์โทรติดต่อ 23202291

รายละเอียด

การบัญชีและภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ)
เรียน 4 วันเต็ม เวลา 09.00 -16.30 น. 
 ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป
ราคา 9,630 บาท
 (ราคานี้รวม VAT 7% แต่รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
 
เหมาะสำหรับผู้ไม่ได้จบบัญชี แต่ต้องทำงานเกี่ยวกับบัญชี เน้นเพื่อนำไปเพื่อการทำงาน
เน้นสอนบัญชีเบื้องต้น การทำความเข้าใจ เดบิต เครดิต สอนช้า ๆ รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้อง
 
 หัวข้ออบรม
วันที่ 1.


ความสำคัญของบัญชีและภาษีสำหรับองค์กร

รู้จักเอกสารบัญชีเบื้องต้นการจัดทำและจัดเก็บ(ใบสำคัญและสมุดรายวันต่างๆ)

ความสำคัญ/สัมพันธ์ของการบันทึกบัญชีคู่และสมการบัญชี/เดบิต/เครดิต

ความเข้าใจและความหมายอย่างง่ายของสินทรัพย์ หนี้สิ้น ส่วนของเจ้าของ รายได้ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่าย/บริหาร

หลักการวิเคราะห์รายการค้า ที่เกิดขึ้นสำหรับองค์กร

ความสำคัญการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน-ซื้อ,ขาย,รับ,จ่าย,ทั่วไป(บันทึกลงรายการ)

ความเข้าใจบัญชีในแยกประเภท งบทดลอง

ที่มาและความสำคัญงบการเงิน

ความสำคัญ

การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ/บัญชีสินค้า และวิธีการบันทึกบัญชีสินค้า

การจัดทำงบต้นทุนขาย/งบต้นทุนผลิต(เบื้องต้น)

 
วันที่ 2


ทบทวนหลักการและวิธีการบัญชีวันที่ 1

บันทึกบัญชีรายวันสำหรับกิจการ 1 เดือน(จากโจทย์ตัวอย่าง)

นำรายวันเข้าแยกประเภทเพื่อเก็บตัวเลข

เก็บตัวเลขคงเหลือเพื่อออกงบทดลอง

บันทึกสินค้าเข้ารายงานสินค้าและวัตถุดิบ/บัญชีสินค้า

จัดทำรายงานสินค้าปลายงวด

จัดทำงบต้นทุนขาย

จัดทำงบการเงิน(งบแสดงฐานะการเงิน,งบกำไรขาดทุน

การคำนวณการเงินเบื้องต้น

ประโยชน์ของการดูงบการเงินทุกเดือน

วันที่ 3


อธิบายภาษีที่เกี่ยวข้องสำหรับองค์กรทั่วไปที่ต้องรับผิดชอบ

แบบฟอร์มภาษีที่ควรทราบ

ความหมายของภาษีหัก ณ ที่จ่าย

อธิบายแบบฟอร์มใบหัก ณ ที่จ่าย ความสำคัญและวิธีการกรอก

อัตรา วิธีการหัก ณ ที่จ่ายและวิธีนำส่งภาษี

ความแตกต่าง ภงด 3,ภงด 53,ภงด 2,ภงด 2ก

อะไรบ้างที่ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย

กรณีออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ ทำอย่างไรจึงจะถูกต้องและวิธีการบันทึกบัญชี

ฝึกการหัก ณ ที่จ่ายในอัตราต่างๆและฝึกการกรอกแบบ

การคำนวณเงินเพิ่มกรณียื่นผิด/เพิ่มเติมภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การหัก ณ ที่จ่ายสำหรับ ม 40(1),(2)

ความรู้ด้านภาษีบุคคลธรรมดา และวิธีการคำนวณเบื้องต้น

การคำนวณเงินเดือนพนักงาน(มีโจทย์ตัวอย่าง)

วิธีการกรอก ภงด 1 , ภงด1 ก และวิธีการนำส่ง

วิธีการหักประกันสังคมและวิธีการนำส่ง

การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินเดือน

สรุปภาพรวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ถาม-ตอบ

วันที่ 4


อธิบายความหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้มีหน้าที

อะไรบ้างยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

กิจการใดบ้างเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0

วิธีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและแบบภาษีในการนำส่ง

วิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ใบกำกับภาษีแบบใดที่สามารถใช้ภาษซื้อหักภาษีได้

ตัวอย่างการออกใบกำกับอย่างย่อ/เต็ม

ฝึกการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ ขาย และกรอกแบบ ภพ. 30

เบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตัวอย่างการคำนวณเบื้องต้น)

ความหมายภาษีเงินเงินนิติบุคคล

ความแตกต่างกำไรทางบัญชี กำไรทางภาษี

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลล่าสุด และการคำนวณเปรียบเทียบ

การเสียภาษีครึ่งปี วิธีการคำนวณและยื่นแบบภงด 51

รายจ่ายใดบ้างที่สรรพากรไม่ให้หักค่าใช้จ่ายทางภาษี(รายจ่ายต้องห้าม)

วิธีการคำนวณภาษีสิ้นปีและวิธีการยื่น ภงด 50

สรุป  ถาม-ตอบ  

 
 
สนใจเช็คตารางเรียนหรือลงทะเบียน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.dnsmt.com
ติดต่อสำนักงาน 02-320-2291 หรือ 094-464-1462 หรือsupport@dnsmt.com
 
สถานที่เรียน จัดอบรมโดย สถาบัน  บริษัทดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
 ใกล้โรงพยาบาลวิภาราม เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ[T1] 
            2/11 ซ.พัฒนาการ 51 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม 10250
 
สถาบัน ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี
DNS MTAC Co.,Ltd
T.02-320-2291  Fax 02-320-2292
Moblie 094-464-1462
Email : support@dnsmmt.com
www.DNSMT.com และ www.CSTHai.com
 
 
 
 

คำค้น : เบื้องต้น


ข้อมูลผู้ประกาศ

ชื่อผู้ประกาศ สถาบัน ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี
อีเมล์ support@dnsmt.com
เบอร์โทรติดต่อ 23202291
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การบัญชีและภาษีเบื้องต้น...
การบัญชีและภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ)...
การบัญชีและภาษีเบื้องต้น...
การบัญชีและภาษีเบื้องต้น...

ข้อมูลประกาศ

หมายเลขประกาศ 578186
หมวดหมู่ การศึกษา
วันที่ลงประกาศ 27/02/2563 14:28
วันที่หมดอายุ 27/05/2563 14:28
จำนวนผู้เข้าชม 57

ดำเนินการ

รหัสลับ
รหัสลับ
ต่ออายุ
รหัสลับ

กรุณาใส่รหัสลับของประกาศ เพื่อลบประกาศ

รหัสลับ
ชื่อคุณ
อีเมล์คุณ
ชื่อเพื่อน
อีเมล์เพื่อน
ไม่เหมาะสมเนื่องจาก
ระบบให้ตรงดังภาพระบุตัวเลข 4 หลัก คุณเป็นมนุษย์หรือเปล่า?