หลักสูตร การแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่าและการเพิ่มยอดขาย ยังไม่ระบุวัน อ กิตติอำพล | Freepost.in.th : ลงประกาศฟรี

หลักสูตร การแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่าและการเพิ่มยอดขาย ยังไม่ระบุวัน อ กิตติอำพล

หลักสูตร การแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่าและการเพิ่มยอดขาย ยังไม่ระบุวัน อ กิตติอำพล
หมายเลขประกาศ 508839
หมวดหมู่ การศึกษา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเภท ขาย
ชื่อผู้ประกาศ บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์โทรติดต่อ 0991629559

รายละเอียด

หลักสูตร การแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่าและการเพิ่มยอดขาย

หลักการเเละเหตุผล
    ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น มีปัจจัยต่างๆ มากมายที่ส่งผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย พนักงานขาย คู่แข่ง รวมถึงสภาวะแวดล้อมต่างๆ  พนักงานจะต้องอาศัยทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการเพิ่มยอดขายให้ได้ด้วยการบริหารปัจจัยต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ หากพนักงานขาดทักษะดังกล่าวแล้ว ยอดขายย่อมลดลงอย่างแน่นอน หรือ เพิ่มขึ้นอย่างไม่เต็มที่ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารยอดขาย เพื่อสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขายและเพิ่มยอดขายในที่สุด  เพื่อลดการCOMPAIN ของลูกค้าหลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง จนในที่สุดเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาสามารถสร้างยุทธวิธีในการเพิ่มยอดขาย และประยุกต์ต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการเพิ่มยอดขายอย่างเป็นระบบ 
2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
     โดยเฉพาะการเพิ่มยอดขาย
3.   เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการขาย สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามาใช้บริการใหม่
4.   เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถแก้ปัญหาต่อว่าได้อย่างเป็นระบบ
วิธีการอบรม
 เป็นการบรรยายในห้องประชุมโดยมีเนื้อหาทางวิชาการผสมผสานกับกิจกรรมกลุ่ม อบรม 6 ชั่วโมงแบ่งเป็น 2 ภาค การอบรมภาคละ 3 ชั่วโมง โดยวิทยากรภายในการอบรมจะใช้เวลา 9.00 น. -  16.30 น. เป็นเวลา    1 วัน
วิทยากรฝึกอบรม อ. กิตติอำพล  สุดประเสริฐ

หัวข้ออบรม
    ภาคที่1  การเพิ่มยอดขาย
            1. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มและสร้างยอดขาย
            2. ปัญหาด้านการขายและแนวทางแก้ไข
            3. เพิ่มยอดขายด้วยตัวพนักงานขายเอง
                        3.1    ระบบการทำงาน
                        3.2    การวางแผนเป้าหมายการขายในแต่ละวัน / เดือน
                        3.3    วางแผนการขายให้เหมาะสมกับลูกค้า
                        3.4    การขายอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน
                        3.5    การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและความเข้าใจลูกค้าเป็นรายๆ
                        3.6    ความสม่ำเสมอในการเข้าพบ
                        3.7    การทบทวนการขาย
                        3.8    การกระตุ้นไฟในตัวเอง       
4. เพิ่มยอดขายด้วยตัวสินค้า
                        4.1    การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งสินค้า
                        4.2    การรับรู้และเข้าใจประโยชน์ของสินค้าในมุมมองของผู้ใช้ (End User)
                        4.3    การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
                        4.4    สินค้าเหมาะกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่หรือไม่
                        4.5    ปัญหาอื่นๆ เช่น สินค้าขาด
5. เพิ่มยอดขายด้วยร้านสาขา
                        5.1    การสร้างความสัมพันธ์                    
5.2 การแบ่งเวลาในการเข้าเยี่ยมลูกค้า
ภาคที่ 2  การป้องกันและแก้ไขลูกค้าร้องเรียน
6. กิจกรรมจำลองสถานการณ์ลูกค้าร้องเรียน
7. การแก้ปัญหาและการป้องกันลูกค้าร้องเรียน
8. ชนิดของลูกค้าที่ร้องเรียนประเภทต่าง ๆ  เช่น
                        8.1. ลูกค้าที่พบกับสิ่งที่ไม่พึงพอใจในการบริการ
                        8.2. ลูกค้าไม่พึงพอใจกับคุณภาพสินค้า
9.  การพัฒนางานขายเพื่อการรักษาลูกค้าให้คงอยู่กับบริษัท
10. สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้จัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น     
 เป้าหมายในการอบรม  พนักงานขายในบริษัททุกระดับ 
 ระยะเวลาการอบรม ระยะเวลา 8 ชั่วโมง ( 9.00 -16.00 ) 1  วัน
 
ราคาปกติ ท่านละ3,500 บาท พิเศษ
สำรองลงทะเบียน 3 ท่าน ด่วน
เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท เท่านั้น
วันที่อบรม20 เมษายน 2561 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม:โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท 26
ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน


ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training
Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908
E-mail: contact.tesstr@gmail.com
Line id : @Tesstraining
Facebook : tesstrainingpage
 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมงคำค้น :


ข้อมูลผู้ประกาศ

ชื่อผู้ประกาศ บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
อีเมล์ contact.tesstr@gmail.com
เบอร์โทรติดต่อ 0991629559
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ไม่พบประกาศที่เกี่ยวข้องค่ะ

ข้อมูลประกาศ

หมายเลขประกาศ 508839
หมวดหมู่ การศึกษา
วันที่ลงประกาศ 20/07/2561 22:43
วันที่หมดอายุ 18/10/2561 22:43
จำนวนผู้เข้าชม 58

ดำเนินการ

รหัสลับ
รหัสลับ
ต่ออายุ
รหัสลับ

กรุณาใส่รหัสลับของประกาศ เพื่อลบประกาศ

รหัสลับ
ชื่อคุณ
อีเมล์คุณ
ชื่อเพื่อน
อีเมล์เพื่อน
ไม่เหมาะสมเนื่องจาก
ระบบให้ตรงดังภาพระบุตัวเลข 4 หลัก คุณเป็นมนุษย์หรือเปล่า?