เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย | Freepost.in.th : ลงประกาศฟรี

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย
หมายเลขประกาศ 508831
หมวดหมู่ การศึกษา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเภท ขาย
ชื่อผู้ประกาศ บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์โทรติดต่อ 0991629559

รายละเอียด


เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย 
ที่มาของหลักสูตร
          การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบมีเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะรู้ วิเคราะห์ลูกค้า เทคนิคการเปิดใจลูกค้าก่อนการเสนอขายสินค้าและบริการ  เทคนิคในการวิเคราะห์และค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า  ตามมาด้วยเทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าที่เหนือคู่แข่งขัน และเข้าใจถึงเคล็ดลับและเทคนิคการให้คำปรึกษา และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ได้ในระยะยาว การจัดการข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและการปิดการขายที่สร้างความพอใจแก่ทั้งสองฝ่ายที่เราจำเป็นจะต้องใช้จิตวิทยาในการเรียนรู้อ่านคน หรืออ่านความต้องการให้ทราบก่อนเพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ตรงตามความต้องการ หรือความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆ ก็ตามของการขาย 
        เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเอง
สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม
-        เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการขายอย่างเป็นระบบ
-        เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอการขายและการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-        เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง
-        เพื่อให้พนักงานขายรู้จิตวิทยาการอ่านภาษากายเพื่อค้นหาความต้องการ และเทคนิคการจัดการในการเผชิญกับข้อโต้แย้งของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ
-        เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้เทคนิคการรักษาสายสัมพันธ์ และติดตามการซื้อซ้ำ

ระยะเวลาการฝึกอบรม :   1 วัน  (09.00-16.30 น.)

Topics
Module 1 : Sales Attitude, Concept & Process
-        ความหมายและความเข้าใจในความสำคัญของงานขาย
-        อุปสรรคสำคัญที่ทำให้พนักงานขายไม่ประสบความสำเร็จ
     Workshop : ปัญหาที่เกิดจากการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย (Problem)
-        แนวคิด และทัศนคติที่ดี ถูกต้อง ที่พร้อมเป็นภูมิป้องกัน
-        ทฤษฎี “การขายล่วงหน้า” เพื่อสร้าง Customer Value
-        คุณสมบัติของพนักงานขายมืออาชีพ
Module 2 : Sales Smart, Analysis & Planning
-        บุคลิกภาพ การวางตัว และการสร้างมาด
(การแต่งกาย, การดูแลตนเอง, ท่วงท่าอิริยาบถ, มารยาท)
-        บทบาทที่แตกต่าง และกระบวนการตัดสินใจซื้อ
-        ลูกค้าของเราคือใคร และกระบวนการค้นหาลูกค้า
-        การวิเคราะห์ลูกค้า และค้นหาความต้องการที่แท้จริง
Practice : วิเคราะห์ลูกค้า และคำถามเชิงลึก
-        เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
Module 3 : Sales Presentation, Reading & Consult
-        เทคนิคการนำเสนออย่างโดนใจลูกค้า
-        การปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย
-        เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน
Workshop : ค้นหาข้อได้เปรียบ (Advantage)
-        เสนอขายสินค้าอย่างไรเมื่อ “สินค้ามีจุดอ่อน”
-        จิตวิทยาการอ่านภาษากายเพื่อค้นหาความต้องการ
-        เทคนิคการช่วยคิด แบบที่ปรึกษาในการขาย
Module 4 : Sales Resolution , Closing & Evaluation
-        การจัดการและการเผชิญกับข้อโต้แย้งในการขาย
-        เทคนิคการปิดการขาย ให้เป็นเรื่องง่าย และแนบเนียน
-        การรักษาสายสัมพันธ์ และการให้บริการหลังการขาย
-        การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย
-        การจัดการกับลูกค้าต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่ยากลำบาก
Workshop : แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย
                 (Solution)
 


สถานที่อบรม โรงแรมเซนต์ เจมส์ สุขุมวิท 26

วิธีการ และรูปแบบการฝึกอบรม   การบรรยาย  การระดมความคิดเห็น  การทำแบบฝึกปฏิบัติ ตลอดจนการระดมปัญหาทางการขายที่เกิดขึ้นจากลูกค้าในหน่วยงานของผู้เข้าฝึกอบรม และข้อสรุปการแก้ไขปัญหาทางการขายจากบริบทเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย และนำมาทำ Workshop  

ผู้เข้าฝึกอบรม พนักงานขายทุกระดับ

วิทยากร   :   อาจารย์ สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
 
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING
TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908
E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM
LINE ID : @TESSTRAINING
 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง
 คำค้น :


ข้อมูลผู้ประกาศ

ชื่อผู้ประกาศ บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
อีเมล์ contact.tesstr@gmail.com
เบอร์โทรติดต่อ 0991629559
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ไม่พบประกาศที่เกี่ยวข้องค่ะ

ข้อมูลประกาศ

หมายเลขประกาศ 508831
หมวดหมู่ การศึกษา
วันที่ลงประกาศ 20/07/2561 22:20
วันที่หมดอายุ 18/10/2561 22:20
จำนวนผู้เข้าชม 16

ดำเนินการ

รหัสลับ
รหัสลับ
ต่ออายุ
รหัสลับ

กรุณาใส่รหัสลับของประกาศ เพื่อลบประกาศ

รหัสลับ
ชื่อคุณ
อีเมล์คุณ
ชื่อเพื่อน
อีเมล์เพื่อน
ไม่เหมาะสมเนื่องจาก
ระบบให้ตรงดังภาพระบุตัวเลข 4 หลัก คุณเป็นมนุษย์หรือเปล่า?